A.K.G De Narrenpoel

Reglement optocht Keujesgat

vûr alles en iedereen die aon de Angerse carnavalsoptoch’ meeduu’

 1. Een voertuig mag op eigen kracht ten hoogste 2 aanhangers trekken.
 2. De breedte van de wagens is in zoverre onbeperkt, dat de wagens de hele route zonder problemen moeten kunnen volgen.
 3. Het hoogste punt van de wagens mag ten hoogste 5 meter zijn.
  De wielen moeten minimaal 20 cm van de grond beveiligd zijn en er mag langs de route niet worden gesnoeid.
 4. De met de hand voorgetrokken wagens vallen onder loopgroepen.
 5. Het is verboden reclameteksten mee te voeren.
 6. Voorts wordt er van de deelnemers verwacht dat zijn geen beledigende tekst voeren, gericht tegen personen of instanties. Het gebruik van schuttingtaal is verboden.
 7. Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Van bestuurders van de wagens wordt verwacht geen alcohol te nuttigen voor en  tijdens de optocht.
 8. Het verboden om glaswerk te gebruiken.
 9. De optochtjury zal de wagens, loopgroepen, paren als individuele beoordelen. De criteria zijn: presentatie, actualiteit, originaliteit, afwerking.
 10. Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Kerkstraat en Emmastraat moet te allen tijde de aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd.
 11. Voor deelnemers van buiten Angeren wordt eerst het oordeel van de vereniging gevraagd.
 12. De optocht wordt ontbonden in de Prins Bernhardstraat.
 13. Voertuigen die niet aan dit reglement voldoen, kunnen worden geweigerd of uit de optocht worden gehaald.
 14. Bij opgave van een gelijk onderwerp wordt de tweede opgave in dezelfde categorie gevraagd van onderwerp te veranderen.
  Doet men dat niet, dan wordt bij de telling 150 punten in mindering gebracht.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist  de optochtcommissie.
 16. A.K.G. de Narrenpoel en de optochtcommissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door deze  carnavalsoptocht.
Sociale media:
Ga naar boven